سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوست

گفتم خدایا سوالی دارم

پرسیدم چرا وقتی شادم همه بامن میخندند ولی وقتی ناراحتم کسی بامن نمیگرید

جواب  آمدشادیهارا برای جمع کردن♥دوست آفردیده ام ولی غم را برای انتخاب بهترین دوست...